Серия селскостопански машини

Фирмените продукти се отнасят до физически продукти, цифрови продукти или услуги, произведени или продадени от компания. Компанията отговаря на нуждите и очакванията на клиентите чрез проучване и развитие, проектиране, производство и промоция на тези продукти.